Društvo Politika Region Vesti

ODRŽANA 9 SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Opštinsko veće održalo je 9. redovnu sednicu aktuelnog saziva u četvrtak, 16. novembra i utvrdilo niz predloga odluka koji se prosleđuju Skupštini opštine Kovin na razmatranje i usvajanje. Tako, prihvaćeni su sledeći nacrti odluka: o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije (uz nacrt rešenja o imenovanju stručnog tima); o konverziji potraživanja u kapital opštine Kovin i otpisu potraživanja u GP „Mostogradnja“ AD Beograd i ugovora o tome; o izmeni Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Kovin; o izmenama Odluke o uređivanju i održavanju pijaca na teritoriji opštine Kovin; o izmenama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji opštine Kovin; o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovin JP „Kovin-gas“ Kovin. Jednoglasno je prihvaćen i nacrt Odluke o manifestaciji od značaja za opštinu Kovin „Dani ćirilice“.

Opštinsko veće održalo je 9. redovnu sednicu aktuelnog saziva u četvrtak, 16. novembra i utvrdilo niz predloga odluka koji se prosleđuju Skupštini opštine Kovin na razmatranje i usvajanje. Tako, prihvaćeni su sledeći nacrti odluka: o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije (uz nacrt rešenja o imenovanju stručnog tima); o konverziji potraživanja u kapital opštine Kovin i otpisu potraživanja u GP „Mostogradnja“ AD Beograd i ugovora o tome; o izmeni Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Kovin; o izmenama Odluke o uređivanju i održavanju pijaca na teritoriji opštine Kovin; o izmenama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju na teritoriji opštine Kovin; o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovin JP „Kovin-gas“ Kovin. Jednoglasno je prihvaćen i nacrt Odluke o manifestaciji od značaja za opštinu Kovin „Dani ćirilice“.

Pred odbornike će i danas na Veću prihvaćeni finansijski izveštaji JP „Kovinski komunalac“ Kovin i JP „Kovin-gas“ Kovin, sa izveštajima ovlašćenog revizora, za 2016. godinu.Na 9. sednici usvojeni su i nacrti različitih kadrovsko-mandatnih rešenja i u formi predloga dostavljaju se SO Kovin na razmatranje i usvajanje: rešenje o obrazovanju Komisije za planove opštine Kovin; o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta programa postavljanja privremenih montažnih i pokretnih objekata na površinama javne namene na teritoriji opštine Kovin; o razrešenju starih i o imenovanju novih članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Naša Radost“ Kovi, kao i o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Kovin.
U skladu sa svojim nadležnostima, Veće je donelo Odluku o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kovin parcela 9308/46 i 9308/26 prikupljanjem pismenih ponuda i rešenje o formiranju komisije koja će taj postupak sprovesti.
Doneta je Odluka o pokretanju postupka za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Kovin neposrednom pogodbom, kao i Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Kovin koje je po kulturi poljoprivredno zemljište, zatim utvrđen tekst javnog oglasa, a doneto je i rešenje o obrazovanju komisije koja će se baviti timeOpštinsko veće je donelo Odluku o davanju na korišćenje osnovnog sredstva – teretnog vozila „DACIA DUSTER LGV AMBIANCE 1.5 DCI 90N1“ i usvojilo tekst ugovora o ustupanju prava korišćenja na teretnom vozilu za službene potrebe između Opštine Kovin i MUP-a RS, Policijska uprava Pančevo, Policijska stanica Kovin.
Prihvaćeno je Pismo o namerama grada Pančeva i Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, a u vezi sa Protokolom o saradnji u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja.Doneta je druga izmena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu opštine Kovin.
Prihvaćena su dva ugovora o pružanju usluge za priključenje na distributivni sistem električne energije „EPS DISTRIBUCIJA“ doo Beograd, a na osnovu rešenja o odobrenju za priključenje.
Prihvaćeni su aneks I Ugovora o zakupu stana u javnoj svojini između Opštine Kovin-Opštinske uprave Kovin i Sikimić Radmile iz Pločice; aneks I Ugovora o davanju u zakup javnog građevinskog zemljišta između Opštine Kovin, Opštinskog veća opštine Kovin i Kurdulija Nikoline iz Kovina; aneks I Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Opštine Kovin i Menjačnice „Janjin“ iz Bavaništa. Prihvaćen je i predlog o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Opštine Kovin-Opštinskog veća opštine Kovin i KUD „Paja Marganović“ iz Deliblata.
Veće je jednoglasno donelo i sledeća rešenja: o davanju u zakup nepokretnosti u Ulici cara Lazara br. 85 u Kovinu prikupljanjem pismenih ponuda (biće potpisan ugovor o zakupu poslovnog prostora između Opštine Kovin i Slobodana Tasića iz Kovina); o davanju u zakup nepokretnosti u Ulici cara Lazara br. 130 u Kovinu prikupljanjem pismenih ponuda (ugovor o zakupu poslovnog prostora između Opštine Kovin i Zorana Milosavljevića iz Kovin); o obrazovanju Radne grupe u postupku zaključivanja Kolektivnog ugovora u Predškolskoj ustanovi „Naša Radost“ Kovin; o odbijanju žalbi Nikolić Nataše iz Kovina izjavljenih protiv Rešenja Opštinske uprave Kovin, br. 61/400-2017-IV i 61/402-2017-IV.
Veće se izjasnilo da opština nije zainteresovana za ponudu Srđana Petrovića u vezi sa prodajom nepokretnosti po osnovu prava preče kupovine. 9. sednicu vodio je zamenik predsednice, Zoran Nikolić, u odsustvu predsedavajuće Sanje Petrović.
Svoje odsustvo danas je opravdao i većnik Bojan Stojanović. Na početku zasedanja, usvojeni su zapisnik sa 8. sednice održane 17. oktobra i sa 5. telefonske sednice, održane 24. oktobra.

7,440 Pregleda, 2 danas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *