ISTORIJA KOVINA

Opština Kovin je najjužniji deo Banata. Na severu, zapadu i istoku prostor opštine je omeđen administrativnim granicama koje ga odvajaju od susednih opština Pančevo, Alibunar, Vršac i Bela Crkva, dok je na južnoj strani zastupljena reka Dunav u dužini od 46 km. Površina opštine je 730 km2, a u njenih 10 naselja (Bavanište, Gaj, Deliblato, Dubovac, Kovin, Malo Bavanište, Mramorak, Pločica, Skorenovac, Šumarak) živi 33.725 stanovnika. Administrativni centar i najveće naselje je Kovin sa oko 14.000 stanovnika. Kovin ima povoljan geografski i saobraćajni položaj ( Beograd je udaljen 50km od centra opštine, Pančevo 30km i Smederevo 10km.

Zbog neposrednog izlaska na Dunav, na današnjoj teritoriji opštine Kovin vekovima su se smenjivali razni osvajači ( Dačani, Kelti, Rimljani, Huni, Goti, Sloveni, Avari i dr. ), a sa njima i različite kulture koje su ostavljale svoje tragove, od kojih su neki sačuvani i do današnjih dana. Samo ime Kovin prvi put se pojavljuje u zapisima 896. godine a grad je sve do 18. veka pratila i istoimena tvrđava.

U opštini Kovin se preklapaju dve izuzetno atraktivne turističke zone: Peščara i Podunavlje. Teritoriji naše opštine pripada oko 63% od ukupne površine Deliblatske peščare, odnosno oko 220 km2. Celokupan prostor Peščare prekriven je raznovrsnom vegetacijom i mozaično komponovanim ekosistemima. U bogatoj flori prisutan je veliki broj retkih i endemičnih stepskih i peščanih vrsta kao lekovitih i aromatičnih biljaka (162 vrste samoniklog lekovitog bilja ). Zbog načina postanka i specifičnog dinskog reljefa, retkih biljnih vrsta, očuvanih i složenih ekosistema, Peščara je skoro u celini zaštićena kao rezervat prirode. Raznolika šumska vegetacija Deliblatske peščare i aluvijalne ravni Dunava, barska vegetacija, dosta povoljni klimatski uslovi i drugo, obezbećuju povoljne uslove za egzistenciju brojnih vrsta lovne dlakave i pernate divljači: jelen, srna, divlja svinja, zec, vuk, lisica, kuna zlatica i belica, ondatra, fazan, poljska jarebica, divlji golub, grlica, gugutka, prepelica, razne vrste divljih patki, guska, čaplja, šljuka i dr. Jeleni u Deliblatskoj peščari su izuzetno vredni i kvalitetni i predstavljaju kapitalne primerke. U Peščari pored toga ima i najmanje 4 vrste orlova (krstaš, kliktaš, zmijar i mišar).

Pored Peščare naša opština je veoma bogata vodama. Osim Dunava koji prolazi kroz opštinu Kovin u dužini od 46km imamo i prelepa jezera i bare bogate ribom, koje su takođe i stecište mnogobrojnih vrsta ptica. Po svojoj lepoti i atraktivnosti ističu se: jezero Kraljevac, Crna bara, jezero Provalija, jezero Šljunkara, Dubovački rit i Dunavac. U ovim vodama egzistiraju brojne vrste riba kao što su: šaran, štuka, som, smuđ, karaš, grgeč, babuška, klen, kečiga, amur, bodorka, deverika, sunčica, crvenperka, linjak tostolobik i druga riba.  Jezero Kraljevac se nalazi zapadno od Deliblata. Posebnu vrednost ovog jezera čine ”plutajuća ostrva”. Pored toga Deliblatsko jezero, kako ga još nazivaju je jedno od najpopularnijih mesta sportskog ribolova.  Crna bara se nalazi severoistočno od Kovina i jedna je od najstarijih hidroakumulacija na teritoriji Vojvodine.  Jezero Provalija se nalazi na oko 15 km jugozapadno od Kovina, povezano sa Dunavom.  Jezero Šljunkara se nalazi na oko 2,5 km istočno od Kovina. Reč je o atraktivnom kupalištu sa veoma čistom i prozirnom vodom, šljunkovitom plažom, travnatim igralištem za mali fudbal, malim dečijim igralištem i manjim restoranom. Predstavlja popularno izletište.  Dunavac je rukavac Dunava i sa dužinom od 1, 5km i praktično prirodan izlaz Kovina na najvažniju evropsku reku. Na obali se nalaze ostatci starog rimskog grada na kome je izgrađen hotel ”Grad” i maketa Dunava koja predstavlja njegov tok kroz Srbiju. Dunav je na svom toku napravio nekoliko interesantnih ada i to:Smederevsku, Žarkovačku, Stojkovu i Dubovačku.

Turističko naselje Čardak smešteno je u šumskom delu Peščare na svega nekoliko kilometara od sela Deliblato. Sastoji se od više paviljona i bungalova, terena za male sportove i pratećih sadržaja. Još od osamdesetih godina prošlog veka omiljeno je izletište Kovinaca.  Pored Čardaka i Šljunkare, još jedno od omiljenih izletišta Kovinaca je i Gornja šuma sa uređenim igralištem za mali fudbal i lepom malom lugarnicom.

Vredni ljudi opštine Kovin ostavili su svojim potomcima brojne, vredne i lepe spomenike kulture sačuvane do današnjih dana od kojih ćemo navesti samo nekoliko.  Manastir u Bavaništu okružen šumom osnovan je 1857. godine. Reč je o manastiru Srpske pravoslavne crkve koji je posvećen Maloj gospojini. Ljudi sa svih strana dolaze u manastir da se mole i uzimaju vodicu za koju se veruje da ima isceliteljsku moć.  Crkva u Deliblatu iz 1925. godine posvećena je Svetoj Trojici. Po svojoj arhitekturi se razlikuje od drugih crkava i predstavlja jednu od najlepših crkava Rumunske pravoslavne crkve u Južnom Banatu, na čijim freskama su među ostalim predstavljeni rumunski i srpski patrijarh Justin i German i velike rumunske vojvode.

Katolička crkva u Skorenovcu posvećena je Svetom Stevanu Kralju i osveštana je 1892. godine. Oltarska slika Svetog Stevana Kralja slikana je 1893. godine u Budimpešti a glavni oltar i oltar ”Presvetog Srca Isusova”izrađen je od slavonske hrastovine u Tirolu. Orgulje su unikat radionice ”Haubman” iz Padine i napravljene su 1894. godine.  Ako želite da uživate u lepoj, netaknutoj prirodi, izuzetno čistom vazduhu, da upoznata dobre i srdačne domaćine, jednom rečju da se opustite i da doživite nešto vredno pamćenja dođite u opštinu Kovin i otkrijte skrivene lepote ravnice Južnog Banata.

Više informacija